SnaplinThiết kế website

Cung cấp các trang web chuyên nghiệp giá cả phải chăng

Snaplin cung cấp các dịch vụ WebSite giá cả phải chăng và tính chuyên nghiệp cao. Nếu bạn không có nhiều ngân sách, chúng tôi sẽ cung cấp các trang web miễn phí.

Liên hệ

HTML Logo

Thiết kế website HTML

Ngôn ngữ HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo các trang web và ứng dụng web. Nó được sử dụng với CSS.

CSS logo

Hiệu ứng website bằng CSS3

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets. CSS mô tả cách hiển thị các phần tử HTML trên màn hình, giấy hoặc trên các phương tiện khác.

Graphics Logo

Thiết kế đồ họa website

Thiết kế đồ họa là quá trình giao tiếp bằng hình ảnh và giải quyết vấn đề thông qua việc sử dụng kiểu chữ, nhiếp ảnh và minh họa.